Mikro- és Nanoelektronikai Tehetségpont 's Profile

Mikro- és Nanoelektronikai Tehetségpont 's Profile: Tehetségpont célja

Tehetségpont célja

Célunk kiemelten támogatni a felsőoktatásban tanuló természettudományos és műszaki tehetségeket, valamint a középiskolások orientálása és motiválása.

Legofntosabb feladatunknak tartjuk a mikro- és nanoelektronika valamint az űreszközök fedélzeti rendszerei területén érdeklődő tehetséges hallgatók azonosítását, tanácsadás nyújtását, a felfedezett tehetséges hallgatók tehetségének kibontakoztatását.

Fontos célunk, hogy felkeltsük az érdeklődését a középiskolásoknak a mérnöki pályák, kiemelten a mikro- és nanotechnológiák és az űrtechnika iránt. Ennek érdekében népszerűsítő és motiváló előadások tartását tervezzük különböző középiskolákban, illetve tervezzük egy egyhetes nyári kurzus szervezését direkt a műszaki tudományok iránt érdeklődő tehetséges középiskolás hallgatóknak mikroelektronikai tervezés témakörében.