EET LabVIEW Academy by Ender Ferenc

EET LabVIEW Academy by Ender Ferenc: Mi a LabVIEW akadémia?

Mi a LabVIEW akadémia?

A BME Elektronikus Eszközök Tanszéke 2012 február óta hivatalosan tagja a LabVIEW Akadémia programnak. Ennek keretén belül a tanszék a National Instruments támogatásával végzi a LabVIEW fejlesztési környezet oktatását

  • A "Virtuális műszerek a mérnöki gyakrolatban" választható tárgyban
  • A hallgatóknak NI szoftver és hardver eszközök biztosítása mellett
  • Félévenként egyszer a tanszéken CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer) vizsgaalkalmat tart.

A "Virtuális műszerek a mérnöki gyakorlatban" tárgyat jeles érdemjeggyel teljesítők CLAD vizsgát tehetnek, ami a LabVIEW fejlesztő-mérnök alapszintű képesítése. Az itt szerzett tudásra építve lehetőség nyílik magasabb fokú képesítések megszerzésére is.