.:menü:.

by Ender Ferenc

Hírek 

Az eet mikrofluidika chipje a ChemBioChem címlapján

Posted by Ender Ferenc on 26 October 2015, 8:31 PM | Comments (2)

TDK sikerek

A mikrofluidika csapat hallgatói sikeresen szerepeltek az idei BME TDK konferencián. Hallgatóink I. és II. díjakat, illetve a Pro Progressio Alapítvány különdíját nyerték el. Gratulálunk!

Posted by Ender Ferenc on 03 January 2013, 4:14 PM | Comments (4)

mikrofluidika@eet.bme.hu

 

Ender Ferenc

QB 312 - ender [at] eet.bme.hu

telefon: (+36-1-463) 3072

.: mikrofluidika.eet.bme.hu :.

Az eet mikrofluidika kísérleti rendszerével, a BME SzKTT-vel közösen valósult meg a rangos ChemBioChem folyóirat címlapján közölt cikkünk

 

 

Tovább (Közlemények) >>

Tovább >> Tavaszi témák

Érdekel, milyen projekteken dolgoznak a mikrofluidika csoport jelenlegi hallgatói? Nézd meg a projektekről készült e-portfólió lapokat! tovább>>

Kanev Konstantin, Erényi András és Rubics Vilmos hallgatók mikrofluidikai témájú pályázatukkal I. helyezést értek el a National Instruments 2012-es pályázatán. Konzulensek: Ender Ferenc és Hantos Gusztáv

A mikrofluidika csapat hallgatói sikeresen szerepeltek az idei BME TDK konferencián.Eredményeink:

Díj Szerzők A dolgozat címe

TDK I. díj

A Silicon Labs különdíja

A Pro Progressio Alapítvány Különdíja

Takács Gábor Lab-on-a-Chip eszközök multidomén tervezése

TDK II. díj

A VIK Hallgatói Képviselet Különdíja

Erényi András, Kanev Konstantin

Rubics Vilmos

Alakos elemek számának meghatározása vérből Lab-on-a-Chip eszközben

TDK II. díj

A VIK Hallgatói Képviselet Különdíja

Drozdy András, Németh Márton Enzimreakciók modellezése Lab-on-a-Chip eszközben

TDK III. díj

Németh Márton, Pálovics Péter Nagy átbocsátóképességű nanokalorimetriás Lab-on-chip platform vizsgálata
  • Ha érdekelnek a mikrorendszerek (MEMS-ek)
  • Ha érdekelnek az interdiszciplináris (több tudományterületet érintő) feladatok
  • Ha érdekel a mikrorendszerek méréstechnikája
  • Ha érdekel az orvosi diagnosztika
  • Ha érdekel a mérőrendszerek hardvertervezése
  • Ha érdekel a virtuális műszerezés
  • Ha érdekel a mikrorendszerek szimulációja és modellezése

Ha a felsoroltak közül egy-két téma megmozgatja a fantáziád, olvass tovább, és ismerd meg önálló laboratóriumi, szakdolgozat és diploma illetve TDK témáinkat!

A mikrofluidikai eszközök speciális MEMS rendszerek. Az újonnan fejlesztett orvosi diagnosztikai berendezések túlnyomó része használ mikrofluidikai megoldást, az egy chipre integrált ún. mikrolaboratóriumok (Lab-On-a-Chip systems) pedig az orvosi diagnosztikai eszközök új generációját alkotják. A mikrofluidka jelentősége a félvezető eszközök hűtése területén is nő: a folyadékhűtés közvetlenül a szilícium felületéről szállítja el a hőt. A konvektív hűtés révén a hatásfok növekedés jelentős, a módszer a jövőbeni hűtéstechnológiák alapja lehet.

A mikrofluidika a villamosmérnöki, gépészmérnöki illetve molekulárbiológiai tudományok határán elhelyezkedő, viszonylag új tudományterület. A mikrofluidika folyadékok manipulációjával foglalkozik olyan mérettartományban, ahol a folyadékok viselkedése eltér a makroszkópikus világban megszokottól. A legtöbb mikrofluidikai rendszer tehát olyan MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) eszköz, ami ezeket a különleges hatásokat kihasználva látja el a funkcióját. Az ilyen rendszerek felhasználása ma főleg két területre korlátozódik:

A mikroméretű megvalósítás lehetővé teszi integrált áramkörök disszipáló elemeinek közvetlen hűtését. Ez a rétegesen egymásra épített ("stacked structure") szeletek hűtésének egy ígéretes lehetősége. A másik terület az orvosi mikrodiagnosztikai eszközök fejlesztése.

 A makroszkópikus berendezések funkciói a mikrofluidikai hatások kihasználásával egy tenyérnyi eszközbe (Lab-On-a-Chip modul) integrálhatóak. Az ilyen eszközök autonóm működtetése, szenzor és aktuátor megoldásai tipikusan villamosmérnöki feladatok.

Az EET Termikus laboratóriumában lehetőséged nyílik a mikrofluidikai eszközök tervezési, méréstechnikai illetve technológiai problémáival foglalkozni. Minden felsorolt téma felvehető BSc és MSc hallgatóknak egyaránt, és önálló labortól diplomatervezésig dolgozható ki. Az ígéretes témákat TDK konferenciára nevezzük.

Mikrofluidikai eszközök tervezése és szimulációja

A laboratóriumunkban PhD és MSc hallgatók által tervezett mikrofluidikai chipeket  részben a tanszéken, részben a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetben (MFA) gyártják le. A tervezést szimuláció előzi meg (ANSYS és COMSOL szoftverekkel), ezt követi a layout megtervezése.

Az utóbbi évben a tanszéki laboratóriumban mikrofluidikai áramlásmérő szenzort, illetve egy úgynevezett hidrodinamikai fókuszáló chipet fejlesztettünk ki. Jelenleg e két eszköz integrálásán dolgozunk. Ezzel párhuzamosan egy Lab-On-a-Chip eszköz prototípusát tervezzük.

Szimulációs és mérési eredményeinket felhasználva igyekszünk a gyakorlatban is jól használható modelleket alkotni a mikrofluidikai rendszerek tervezéséhez. A termikus méréstechnika területén a tanszéken kidolgozott tudásanyag a mikrorendszerek termikus viselkedésének tanulmányozásában is jól használható.

Egyik fő kutatási irányunk a mikrocsatornákban történő hőtranszfert leíró úgynevezett kompakt termikus modell kidolgozása, különös tekintettel a kétfázisú mikrofluidikákra.

A mikrofluidikai rendszerek dinamikus vizsgálata során a szimulációs értékekhez képest lassabb tranzienseket tapasztalunk. Ennek oka, hogy a szimulátorok nem veszik figyelembe a mikrorendszert működtető aktuátorokat. Méréses módszert dolgoztunk ki ezeknek a hatásoknak a kimérésére. Az eredmények felhasználásával a környezet kompakt modellel helyettesíthető. A kapott modell beépíthető a szimulációs programokba, így az pontosabb eredményeket szolgáltat.Mikrofluidikai rendszerek méréstechnikája és karakterizálása

A tanszéki laboratóriumban BSc és MSc és PhD hallgatók részvételével fejlesztettük ki a teljesen automatizált működésű mikrofluidikai tesztelő berendezést. A tesztkörnyezet a legkülönfélébb mikrofluidikai mérések elvégzésére illetve eszközök karakterizálására alkalmas.

A berendezés különböző aktuátorokból, szenzorokból és digitális adatgyűjtőből áll, amit a vizsgált mikroeszközhöz (uDUT) csatlakoztatunk. A hardveres eszközök egy része tanszéki fejlesztésű. Ezek az egységek moduláris rendszert alkotnak. Az adatgyűjtéshez a National Instruments cRIO rendszerét használjuk.

A berendezést működtető LabVIEW alkalmazás lehetővé teszi a mérés grafikus megtervezését, a szenzorok jelének követését, illetve a mért jelek alapján szabályozó körök működtetését. A teljes folyamat mikroszkóp kamerán követhető. Ilyen módon igen összetett mérési feladatokat tudunk megvalósítani.

Mivel mind a mérőrendszer, mind a hardver saját fejlesztésű, a mérések a legnagyobb mértékben testreszabhatóak.Mérőrendszerek hardver és szoftver fejlesztése

A hallgatók önálló laboratórium, szakdolgozat vagy diplomamunka során bekapcsolódhatnak a tesztkörnyezet fejlesztési munkáiba. Ezek első sorban szoftveres és hardveres feladatok, mikrofluidikai jártasságot nem igényelnek.

Mind a hardver, mind a szoftver rendszer moduláris felépítésű, és igen jól skálázható. Az újabb mérési feladatok új kihívásokat jelentenek, amiket általában egy új hardveres vagy szoftveres modulként kell implementálni. A munkába bekapcsolódó hallgatók számára különösen izgalmas feladat, hogy ilyenkor a teljes rendszer összehangolt működését meg kell ismerni és érteni.

 mikrofluidika
Feedback
Lucy

showbox App Download can be of exceptionally incredible use in light of the fact that it is basic for sure yet the components you get are boundless as well.. You get the opportunity to watch your most loved Movies and TV appears on boundless access. There is in no way like back end charges to pay subsequent to utilizing their administration which improves them to utilize.

showbox apk download

showbox app download for android

The magnificent part is that you won't need to stress over any bug or glitches in the application on the grounds that, new form are being discharged at steady times.

10 November 2015, 9:05 PM
source
01 September 2016, 9:45 AM
sheliana vina
06 September 2016, 8:57 AM
place feedback
18 September 2016, 4:14 PM
other shot
20 September 2016, 2:48 PM
sivalingaraj
29 April 2017, 6:51 AM
Manjari
07 May 2017, 2:27 PM
Rabbani

 We make well known Memorial day military quotes in the honor of famous soldiers sacrifice in the warfare with respect to all the Armed strengths

11 May 2017, 5:16 AM
agen poker online

Hondaqq.com agen domino 99 bandarq dan poker online terpercaya
http://hondaqq.com/

02 July 2017, 12:22 AM
bandar ceme

IndoPK.com Agen Poker Online | Bandar Ceme | Domino qq Online Terpercaya

02 July 2017, 12:24 AM